Instalace ABBYY Lingvo x3/ x5/ x6 a slovníků

 

Instalace ovládacího SW ABBYY Lingvo x3/x5/x6

1) verze na CD-R

Do CD-ROM mechaniky vložte instalační médium č.1, které je vybaveno funkcí autorun. Pokud se CD samo nespustí, instalaci spusťte souborem "Setup.exe". Následně postupujte dle pokynů.

2) verze stažená z internetu

Po stažení verze z internetu spusťte instalační soubor, data se rozbalí do adresáře /TEMP a následně se spustí instalační proces. Následně postupujte dle pokynů.

 

Instalace českých slovníků

Soubory s koncovkou *.LSD obsahují slovníky, které je možné integrovat do SW ABBYY LINGVO x3 a rozšířit tak stávající verzi o další tzv. uživatelské slovníky.

Tyto slovníky můžete přidat těmito způsoby:

1. Ve spuštěné aplikaci ABBYY Lingvo x3/x5/x6 zvolte

a) "Tools › Add Dictionary from File" a vyberte požadované slovníkové soubory *.LSD

b) "Tools › Language and Dictionary Settings › Add › Add Dictionary from File" (CTRL+D) a vybrete požadované slovníkové soubory *.LSD

2. Klepněte na slovníkový soubor *.LSD na CD-R médiu nebo na počítači a požadovaný slovník se přidá do nabídky v aplikaci ABBYY Lingvo x3/x5/x6

 

Po přidání slovníků (*. LSD) do aplikace doporučujeme provést indexaci, která umožňuje fulltextové hledání ze všech slovníků aplikace.

"Tools › Language and Dictionary Settings (CTRL+D) › UpdateTools Index"