Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel
Fakturační adresa:
Mgr. Tomáš Zahradníček
M. Horákové 259
500 06 Hradec Králové

IČO: 668 19 407
DIČ: CZ7301213491

tel. +420 603 898 130
e-mail: info(zavináč)tz2000.cz

Bankovní spojení:
Banka: Česká spořiitelna, a.s.
Číslo účtu: 2350262173 / 0800
IBAN: CZ2908000000002350262173
SWIFT: GIBACZPX

ŽL vydán živnostenským odborem města Hradec Králové pod č.j.: HK-013305.2-FL; ev.č.:360201-209869

Obchodní podmínky
Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení elektronické (e-mail) nebo telefonické (do 48 hodin), a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Storno objednávky ze strany kupujícího.
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží “na objednávku”, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

Storno objednávky ze strany prodávajícího.
• Bez udání důvodu.
• Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)
Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (více v dalších bodech).
V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek
• Kontaktujte nás (písmemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, varibilní symbol a datum nákupu
• Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
– musí být v původním nepoškozeném obalu,
– nesmí jevit známky použití,
– musí být nepoškozené,
– musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
– s originál dokladem o koupi
Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Dodací podmínky
• Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3–5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
• Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvního přepravce.
• Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.
• Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník, aktuální ceník je uveden na internetu v sekci košík.

Dodatečné změny v údajích
Změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou zcela zdarma.

Odpovědnost za vady zboží a záruka
Součastí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, ktere jsou v plném znění v sekci REKLAMACE.

Ochrana osobních dat
• Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
• Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
• Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace dostávat, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.
• Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Prodej a platba za zboží
• Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
• Zboží je majetkem prodávajícího do úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné častky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.
• Platbu za zboží je možné provést dobírkou a bankovním převodem.

Závěrečná ustanovení
• Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
• V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit.

Doprava
• Zboží vám bude doručeno v nejbližších pracovních dnech po objednání.
• Zboží můžete platit bankovním převodem nebo dobírkou (není-li tato možnost v e-shopu dostupná, provozovatel tuto variantu dočasně neakceptuje).
• Dodání je zajišťováno spediční firmou PPL a Českou poštou.
• Těžší zásilky není možné dodat tímto způsobem dopravy.
• Reklamace mechanického poškození z přepravy: Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 2 dnů od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Ceník dopravy
Aktuální cena dopravy je závislá na hodnotě objednávky. Přesnou cenu najdete v sekci košík.

Reklamace
Záruční podmínky
Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
• neodborným použitím zařízení
• mechanickým poškozením nebo opotřebením
• živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
• jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

Délka záruky
Konkrétní délky záruk produktů naleznete vždy v záhlaví informace o produktu pod jeho názvem. Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky, u některých produktů může být záruční lhůta jiná.

Odpovědnost za vady zboží a záruka
• Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a strvzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
• Podrobnější informace k reklamacím mechanického poškození výrobku zištěného při převzetí zboží nebo bezprostředně po rozbalení zásilky – viz sekce doprava
• Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
• Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ).
• V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to
– bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,
– přiměřeným snížením kupní ceny,
– náhradním dodáním zboží,
– odstoupením od smlouvy.
• Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
• Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
• V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.

Postup reklamace
Pro bližší informace, jak postupovat při reklamaci, nás prosím kontaktujte na telefonním čísle: +420 603 898 130 nebo na mail: info(zavináč)tz2000.cz.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!! 

Vážený zákazníku, zboží, které jste si objednali, bylo před zabalením a vlastní expedicí pečlivě zkontrolováno a dopravci následně předáno v nepoškozeném stavu.

Při dodání zásilky přepravní službou PPL a Radiálka:
Při převzetí zboží si prosím důkladně zkontrolujte obal !!!
Protože obal nese vždy známky přepravy, tak i při jeho sebemenším poškození ( to znamená VŽDY !!! ) tuto skutečnost před popisem převzetí zásilky zaznamenejte do přepravního listu přepravce.
Na pozdější reklamaci poškozeného zboží ( bez tohoto zápisu ) nemůže již brán zřetel a reklamace poškozeného zboží NEBUDE uznána !!!

Při dodání zásilky Obchodním balíkem (tj. nově “balík do ruky”) České pošty:
Při převzetí zboží si prosím důkladně zkontrolujte obal !!! Je-li poštovní zásilka, která je připravena k dodání, zjevně poškozená, Česká pošta poštovní zásilku na žádost adresáta a za jeho přítomnosti otevře.
Pokud zboží po rozbalení vykazuje známky poškození, je třeba NEJPOZDĚJI DRUHÝ PRACOVNÍ DEN se dostavit na poštu s celou zásilkou a uplatnit reklamaci poškození. Pošta s Vámi sepíše zápis o rozsahu poškození a tiskopis “prohlášení o uplatnění nároku na náhradu škody”.
V tomto tiskopise Vy uvedete, že postupujete svůj nárok na náhradu i se zásilkou odesílateli a tiskopis podepíšete.
Pošta následně zašle zásilku na vlastní náklady na dodací poštu odesílatele, kde nás vyzvou k uplatnění nároku na náhradu škody. Tento postup je v souladu se zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a souladu s poštovními podmínkami České pošty,s.p.
K reklamaci je nutné předložit poškozené zboží a VEŠKERÝ OBALOVÝ MATERIÁL.
Nemusíte sepisovat dlouhé reklamační formuláře, balit zboží ani platit žádné poštovné.

Úplné znění obchodních podmínek České pošty zde

Doporučení:

Zásilku vždy prohlédněte při převzetí před dopravcem. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný…) odmítněte zásilku převzít a uveďte důvod “poškozená zásilka”. Zásilku si nechte přímo na poště rozbalit a pokud je obsah v pořádku, zásilku převezměte. Pokud zjistíte, že je zboží poškozené a nebyl porušen obal již při přebírání zásilky,  reklamujte jej do dvou pracovních dnů u České pošty. Ve vlastním zájmu zachovejte všechny obaly a vycpávku do doby, než se reklamace vyřídí.

0

Your Cart