Lexicon 7 Anglický slovník Platinum

Lexicon 7 Anglický slovník Platinum

5 990  včetně DPH

Největší a nejaktuálnější oboustranný slovník pro angličtinu. Toto autorské dílo kolektivu Lingea přináší aktualizovaná a výrazně rozšířená data. Do slovníku jsme oproti předchozí verzi doplnili 32 000 nových hesel, 40 000 nových významů, 27 000 příkladových vět a 120 000 překladů. K dispozici tak máte nejrozsáhlejší anglický slovník, který značně pokrývá i odbornou terminologii. Inovace se dočkala i samotná aplikace Lexicon 7, která umožňuje komfortní a rychlou práci s jazyky. Slovník je dostupný jako ESD licence, to znamená, že si jej stáhnete on-line.

Katalogové číslo: 11000 Kategorie: , Štítky: , , ,

Popis

Obsah

Hlavní vlastnosti

  • Aktuální a rozsáhlá slovní zásoba, rychlé vyhledání hesel i víceslovných termínů
  • Více možností zobrazení hesel: úplné, stručné, vlastní.
  • Je možné importovat vlastní odbornou terminologii nebo vytvářet uživatelské slovníky
  • Lze nastavit jazyk aplikace včetně celé nápovědy nebo využívat různé barvy a formáty písma
  • Dotazy lze zadávat také pomocí zástupných znaků ? a *, hledat podle slovních druhů, oborů, stylů nebo regionů
  • Široká nabídka výukových prvků: namluvená výslovnost, tabulky tvarosloví, synonyma, témata, učení slovíček, gramatika
  • Funkce pop-up: přebírání slov ze schránky, funkce mouse-over: okamžitý překlad slova pod kurzorem myši (OS Windows)

  Podrobnější informace

  Nejnovější verze největšího současného anglického slovníku pro jazyk 21. století. Toto autorské dílo kolektivu Lingea přináší aktualizovaná a značně rozšířená data v nové aplikaci. Do slovníku jsme doplnili 32 000 nových hesel, 40 000 nových významů, 27 000 příkladových vět a 120 000 překladů. Obsahuje nyní 137 tisíc anglických a přes 115 tisíc českých hesel, k tomu přes 200 tisíc slovních spojení, idiomů, frází a příkladů reálného jazyka. Kdyby byl vydán knižně ve stejném formátu, čítal by téměř 4 000 stran. Rozsahem je tedy značně větší než kdysi největší slovníky autorů Hais-Hodek či Pynsent-Poldauf, které převyšuje také svou aktuálností. Přes své všeobecné zaměření slovník pokrývá i odbornou terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Najdete v něm hesla, obraty, fráze a idiomy, které se v současnosti skutečně používají, a přesto se v jiných slovnících často vůbec nevyskytují. Slovník Platinum ocení nejen překladatelé a nároční uživatelé, ale i studenti a vůbec všichni, kteří pracují s angličtinou a potřebují mít po ruce skutečně kvalitní elektronický slovník. Anglický slovník Platinum vznikal od samého počátku jako původní překladový slovník založený na anglických a amerických výkladových slovnících renomovaných vydavatelství jako Harper CollinsOxford University PressCassellWebster’s atd. Při jeho vývoji bylo snahou pokrýt co nejširší oblast slovní zásoby v aktuální a přehledné podobě. Slovník nabízí podrobně a přehledně zpracovaná hesla s odlišenými a upřesněnými významy a obsahuje kromě běžných překladů také množství doplňujících informací, které uživatel ocení při práci s cizím jazykem. Mezi tyto doplňkové informace patří ustálená spojení, idiomatické obraty, příkladové věty pro demonstraci užití ekvivalentů, upřesňující poznámky v závorkách, synonyma a antonyma slov, valence jednotlivých sloves, stylové a oborové charakteristiky, přepis výslovnosti hesel doprovázený jejich ozvučením hlasem rodilého mluvčího atd. Jednou z největších předností obsahu slovníku je velké množství příkladových vět z běžného jazyka a z korpusu anglického jazyka, které doprovázejí jednotlivá hesla a překlady a tvoří databázi několika desítek tisíc vět a slovních spojení, ke kterým jsou přímo přiřazeny výstižné překlady. Z nově přidaných hesel uveďme například upstander, It girl, babymoon, bokeh, volumize, anticaking, coworking, DAMA, island hopping, power couple, onboarding, overconsumption, icebreaker, screencast, superbug, z hesel slangových např. badassery, baggies, bikeable, dadbod, cuckquean, gym-honed, errorist, Europhile, upskirt, upskirting, manspreading… Kvalitní obsah slovníku je dále podpořen značnými možnostmi softwarového vyhledávání. Samozřejmostí je fakt, že hledání probíhá na obou stranách slovníku, není třeba přepínat směr překladu. Pokud slovo existuje v části anglické i české, zobrazí se oba výsledky odlišené vlnovkou na konci slova (například výrazy list, most…). Lexicon 7 dále umí najít překlad slova zadaného v libovolném tvaru (ne nutně v 1. pádě nebo v infinitivu) nebo zadaného pouze částečně, stačí zadat prvních pár písmen. Poradí si i s drobnými překlepy. Aktivovat můžete také hledání fonetické (podle výslovnosti) nebo fulltextové (kdekoliv uvnitř dalších hesel). Značné možnosti pro vyhledávání přináší i parametry založené na tvarosloví hledaných hesel. Díky nim není problém ve slovníku najít i ustálená spojení typu: nechat na holičkáchvrána k vráně sedákoupit zajíce v pytlivzít rohadát košemvzít na hůlpřijít na bubenhodit se marod apod. Dotazy lze zadávat také pomocí zástupných znaků ? a *, hledat podle slovních druhů, oborů, stylů nebo regionů. Zobrazit tedy lze napříkllad slova se zadanou příponou, slovním základem či například oborovou zásobu z oblasti astronomie, filozofie, lingvistiky, stavebnictví, zemědělství nebo výpočetní techniky nebo slangové a hovorové výrazy angličtiny britské, kanadské nebo australské. V rámci nastavení parametrů aplikace můžete využívat automatické přebírání textu ze schránky (pop up) nebo speciální funkcí přebírání textu pod kurzorem (bez kliknutí myší, tzv. funkce mouse-over, pro operační systém Windows). Ideální využití této funkce představuje režim mini (překlad slovíčka okamžitě vidíte v malém okně Lexiconu). Nastavit si můžete i jazyk komunikace aplikace (česky, anglicky, slovensky, rusky, italsky nebo španělsky). V příslušném jazyce se zobrazuje také veškerá nápověda. Obsah slovníku Platinum je navíc doplněn o přehled nejběžnějších anglických zkratek s jejich rozklady na jednotlivá slova. Do slovníku je také začleněn anglický výkladový slovník WordNet umožňující vyhledávat v obsažené slovní zásobě pomocí synonymických skupin i na základě významové nadřazenosti a podřazenosti slov bez ohledu na jejich umístění v abecedě. K dohledání synonymických obratů podle jednotlivých významů může uživateli posloužit slovník synonym Roget’s Thesaurus obsahující asi tisíc tematických oblastí. Kromě běžné slovní zásoby slovník obsahuje tematické okruhy, které mohou sloužit k opakování či rozšiřování slovní zásoby pomocí funkce Učení-Zkoušení. Uživatel má navíc možnost si dotvářet vlastní tematické okruhy či doplňovat nová vlastní hesla. K dalším užitečným výukovým funkcím patří tabulky tvarosloví anglických ohebných slov a nabídka synonym, což ulehčí práci také překladatelům. Slovník Platinum je tedy komplexním slovníkem pro všechny, kdo pracují s cizím jazykem na vyšší úrovni a nebo se mu chtějí hlouběji věnovat. Lexicon 7 je multiplatformní aplikace, kterou je možné používat pod operačními systémy Windows, Linux i macOS. K dispozici je též varianta vhodná pro začlenění do firemního intranetu. U platforem Linux a macOS funguje namísto mouse-over automatické přebírání textu vložením do schránky (např. jeho označením). Slovník je dostupný jako ESD licence, to znamená, že si jej stáhnete on-line. Pokud se jej rozhodnete objednat, dostanete od nás po zaplacení produktový klíč, pomocí kterého slovník aktivujete natrvalo. Objednáním této licence kupující výslovně žádá o dodání před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení. Okamžikem dodání klíče pro aktivaci právo kupujícího od smlouvy odstoupit zaniká.

1

Your Cart