Lexicon 7 Anglický velký slovník

Lexicon 7 Anglický velký slovník

2 590  včetně DPH

Nový velký slovník současné angličtiny nabízí aktualizovaná data v nové aplikaci. Autorský kolektiv Lingea reagoval na neustálý vývoj angličtiny i češtiny v posledním desetiletí, do slovníku jsme začlenili tisíce nových slov. Inovace se dočkala i samotná aplikace Lexicon 7. Slovník je dostupný jako ESD licence.

Katalogové číslo: 11001 Kategorie: , Štítky: , , ,

Popis

Obsah

  • 127 000 hesel, 193 000 významů, 116 000 vazeb, příkladů a frází, 630 000 překladů
  • 300 tematických okruhů s možností učení a zkoušení slovíček, přehled gramatiky
  • Korpus psaných textů, slovník užití slov, Roget’s Thesaurus, WordNet, slovník zkratek

Hlavní vlastnosti

  • Aktuální velká slovní zásoba, možnost vkládání vlastních hesel do uživatelského slovníku
  • Široké možnosti vyhledávání: v libovolném tvaru, zadané částečně nebo s překlepem, podle výslovnosti, kdekoli uvnitř hesel
  • Výukové funkce: namluvená výslovnost, tabulky tvarosloví, synonyma, témata, učení slovíček, gramatika
  • Funkce Pop-up: přebírání slov ze schránky, funkce mouse-over: překlad slov pod kurzorem myši (OS Windows)

  Podrobnější informace

  Nový velký slovník současné angličtiny nabízí aktualizovaná a rozšířená data v nové aplikaci. Autorský kolektiv Lingea reagoval na neustálý vývoj angličtiny i češtiny v posledním desetiletí a do slovníku začlenili tisíce nových slov. Oproti předchozí verzi velký slovník obsahuje 12 000 nových hesel a 49 000 nových překladů z řady oblastí. Inovace se dočkala i samotná aplikace Lexicon 7. Hesla jsou podrobně zpracovaná, s odlišenými a upřesněnými významy. Obsahuje kromě běžných překladů řadu doplňujících informací, namluvenou výslovnost a tabulky tvarosloví. Lexicon vám pomůže i s výukou angličtiny. Slovník je dostupný jako ESD licence (bez CD). Řada Lexicon 7 navazuje na předchozí úspěšnou řadu Lexicon 5.  Aplikace nabízí značné možnosti nastavení. Zvolit si můžete barvu (skin), velikost a typ písma, jazyk komunikace včetně nápovědy nebo způsoby vyhledávání a zobrazení hesel. Lexicon 7 lze používat pod operačními systémy Windows, Linux a macOS. K dispozici je též varianta vhodná pro začlenění do firemního intranetu. Velký slovník vznikal od samého počátku jako původní překladový slovník založený na anglických a amerických výkladových slovnících renomovaných vydavatelství jako Harper CollinsOxford University PressCassellWebster’s atd. Při jeho vývoji bylo snahou pokrýt co nejširší oblast slovní zásoby v aktuální a přehledné podobě. Slovník nabízí podrobně a přehledně zpracovaná hesla s odlišenými a upřesněnými významy a obsahuje kromě běžných překladů také množství doplňujících informací, které uživatel ocení při práci s cizím jazykem. Mezi tyto doplňkové informace patří ustálená spojení, idiomatické obraty, příkladové věty pro demonstraci užití ekvivalentů, upřesňující poznámky v závorkách, synonyma a antonyma slov, valence jednotlivých sloves, stylové a oborové charakteristiky, přepis výslovnosti hesel doprovázený jejich ozvučením hlasem rodilého mluvčího atd. Jednou z největších předností obsahu slovníku je velké množství příkladových vět z běžného jazyka. Z nově přidaných hesel uveďme například abandonware, action-packed, alcolock, aligner, A-lister, amuse-bouche, beachcombing, belt-and-braces, burpee, cradle-robber, cuckquean, drive-off, eye-watering, gamebreaker, hackfest, headguard, high-dependency, honeypot, hot-button, knee-trembling, lamestream, leaver, matchy-matchy, mobisode, moneyspinning, mother-out-law, onboarding, pay-to-play, prairie-dogging, screenager, seachanger, skullet, supercouple, unflushable, vaguebooking, wilf, BOGOF, DAMA, MMOG, MOOC, NAFTA, UTMV… Ačkoliv je velký slovník pojímán jako všeobecný, jeho stávající rozsah již výrazně zabíhá i do oblasti odborné terminologie a lze v něm dohledat velké množství odbornějších ustálených spojení z mnoha oblastí od ekonomie přes právo, chemii, biologii a lékařství až po techniku. Kvalitní obsah slovníku je dále podpořen značnými možnostmi softwarového vyhledávání. Samozřejmostí je fakt, že hledání probíhá na obou stranách slovníku, není třeba přepínat směr překladu. Pokud slovo existuje v části anglické i české, zobrazí se oba výsledky odlišené vlnovkou na konci slova (například výrazy list, most…). Lexicon 7 dále umí najít překlad slova zadaného v libovolném tvaru (ne nutně v 1. pádě nebo v infinitivu) nebo zadaného pouze částečně (jako regulární výraz s pomocí znaků * a ?). Poradí si i s drobnými překlepy. Aktivovat můžete také hledání fonetické (podle výslovnosti) nebo fulltextové (kdekoliv uvnitř dalších hesel). Značné možnosti pro vyhledávání přináší i parametry založené na tvarosloví hledaných hesel. Díky nim není problém ve slovníku najít i ustálená spojení typu: nechat na holičkáchvrána k vráně sedákoupit zajíce v pytlivzít rohadát košemvzít na hůlpřijít na bubenhodit se marod apod. Hledat lze také podle oborových a stylových příznaků, zobrazit tedy lze například oborovou zásobu z oblasti astronomie, filozofie, lingvistiky, stavebnictví, zemědělství nebo výpočetní techniky či slangové a hovorové výrazy angličtiny britské, kanadské nebo australské. V rámci nastavení parametrů aplikace můžete využívat automatické přebírání textu ze schránky nebo speciální funkcí přebírání textu pod kurzorem (bez kliknutí myší, tzv. funkce mouse-over, jen pro operační systém Windows). Ideální využití této funkce představuje režim mini (překlad slovíčka okamžitě vidíte v malém okně Lexiconu). Nastavit si můžete i jazyk komunikace aplikace (česky, anglicky, slovensky, rusky, italsky nebo španělsky). V příslušném jazyce se zobrazuje také veškerá nápověda. Obsah velkého slovníku je navíc doplněn o přehled nejběžnějších anglických zkratek s jejich rozklady na jednotlivá slova. Do slovníku byl také začleněn anglický výkladový slovník WordNet umožňující vyhledávat v obsažené slovní zásobě pomocí synonymických skupin i na základě významové nadřazenosti a podřazenosti slov bez ohledu na jejich umístění v abecedě. K dohledání synonymických obratů podle jednotlivých významů může uživateli posloužit slovník synonym Roget’s Thesaurus obsahující asi tisíc tematických oblastí. Kromě běžné slovní zásoby slovník obsahuje tematické okruhy, které mohou sloužit k opakování či rozšiřování slovní zásoby pomocí funkce Učení-Zkoušení. Uživatel má navíc možnost si dotvářet vlastní tematické okruhy či doplňovat nová vlastní hesla. Ve slovníku najdete i samostatný přehled gramatiky členěný podle jednotlivých kapitol mluvnice. Velký slovník je tedy komplexním slovníkem pro všechny, kdo pracují s cizím jazykem na vyšší úrovni a nebo se mu chtějí hlouběji věnovat. Slovník Lexicon 7 je dostupný jako ESD licence (bez CD). Po zakoupení Vám zašleme produktový klíč, pomocí kterého slovník aktivujete natrvalo.

0

Your Cart