Lexicon 7 Španělský slovník Platinum

Lexicon 7 Španělský slovník Platinum

5 990  včetně DPH

Největší a nejaktuálnější oboustranný slovník pro španělštinu. Toto autorské dílo kolektivu Lingea přináší aktualizovaná a rozšířená data. Do slovníku jsme oproti předchozí verzi doplnili 4 000 nových hesel, 6 000 nových významů, 3 000 příkladových vět a 16 000 překladů. K dispozici tak máte nejrozsáhlejší španělský slovník, který značně pokrývá i odbornou terminologii. Inovace se dočkala i samotná aplikace Lexicon 7, která umožňuje komfortní a rychlé překládání. Slovník je dostupný jako ESD licence (bez CD). Po registraci si jej stáhnete on-line.

Popis

Obsah

  • 187 000 hesel, 229 000 významů, 152 000 vazeb, příkladů a frází, 724 000 překladů, slovník užití slov
  • 120 tématických okruhů pro režim učení a zkoušení, přehled gramatiky, synonyma, antonyma, morfologické tabulky

Hlavní vlastnosti

  • Aktuální a rozsáhlá slovní zásoba, rychlé vyhledání hesel i víceslovných termínů
  • Možnost importovat vlastní odbornou terminologii nebo vytvářet uživatelské slovníky.
  • Více možností zobrazení hesel: úplné, stručné, vlastní.
  • Nastavitelný jazyk aplikace včetně celé nápovědy, různé barvy a formáty písma
  • Dotazy lze zadávat také pomocí zástupných znaků ? a *, hledat podle slovních druhů, oborů, stylů nebo regionů
  • Široká nabídka výukových prvků: namluvená výslovnost, tabulky tvarosloví, synonyma, témata, učení slovíček, gramatika
  • Funkce pop-up: přebírání slov ze schránky, funkce mouse-over: okamžitý překlad slova pod kurzorem myši (OS Windows)

  Podrobnější informace

  Největší a nejaktuálnější oboustranný slovník pro španělštinu. Toto autorské dílo kolektivu Lingea přináší aktualizovaná a rozšířená data. Do slovníku jsme oproti předchozí verzi doplnili 4 000 nových hesel, 6 000 nových významů, 3 000 příkladových vět a 16 000 překladů. K dispozici tak máte nejrozsáhlejší španělský slovník, který značně pokrývá i odbornou terminologii. Inovace se dočkala i samotná aplikace Lexicon 7, která umožňuje komfortní a rychlé vyhledání překladů. Slovník je dostupný jako ESD licence. Po registraci si jej stáhnete on-line. Lexicon 7 běží na operačních systémech Windows, macOS a Linux. Slovník obsahuje 187 000 hesel (77 000 na straně španělsko-české a přes 110 000 na česko-španělské), k tomu přes 152 000 slovních spojení, idiomů, frází a příkladů reálného jazyka. Kdyby byl vydán knižně, měl by téměř 2 650 stran. Rozsahem je tedy značně větší než další tituly pro španělštinu, které však zejména převyšuje svou aktuálností. Obsahuje také mnohá slova, výrazy a fráze, které pronikly do jazyka v posledních dvaceti letech. Slovník nabízí podrobně a přehledně zpracovaná hesla s odlišenými a upřesněnými významy a obsahuje kromě běžných překladů také množství doplňujících informací. Mezi ně patří ustálená spojení, idiomatické obraty, příkladové věty pro demonstraci užití ekvivalentů, upřesňující poznámky v závorkách, synonyma a antonyma slov, valence jednotlivých sloves, stylové a oborové charakteristiky, přepis výslovnosti hesel doprovázený jejich ozvučením hlasem rodilého mluvčího atd. Jednou z největších předností obsahu slovníku je velké množství příkladových vět z běžného jazyka.  Z nově přidaných slov uveďme například acere, aparcabici, bitcóin, búfer, cambiachaquetas, ciberacoso, desactualizar, electrolinera, euroorden, ojiplático, mareomotriz, nomofobia, portabicicletas, sintecho, subempleado, transportín.  Slovník nabízí podrobně a přehledně zpracovaná hesla s odlišenými a upřesněnými významy a obsahuje kromě běžných překladů také množství doplňujících informací. Mezi ně patří ustálená spojení, idiomatické obraty, příkladové věty pro demonstraci užití ekvivalentů, upřesňující poznámky v závorkách, synonyma a antonyma slov, valence jednotlivých sloves, stylové a oborové charakteristiky, přepis výslovnosti hesel doprovázený jejich ozvučením hlasem rodilého mluvčího atd. Jednou z největších předností obsahu slovníku je velké množství příkladových vět z běžného jazyka.  Přes své všeobecné zaměření slovník pokrývá i odbornou terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Najdete v něm hesla, obraty, fráze a idiomy, které se v současnosti skutečně používají, a přesto se v jiných slovnících často vůbec nevyskytují. Slovník Platinum ocení nejen překladatelé a nároční uživatelé, ale i studenti a vůbec všichni, kteří pracují se španělštinou a potřebují mít po ruce skutečně kvalitní elektronický slovník.  Kvalitní obsah slovníku je dále podpořen značnými možnostmi softwarového vyhledávání. Samozřejmostí je fakt, že hledání probíhá na obou stranách slovníku, není třeba přepínat směr překladu. Lexicon 7 dále umí najít překlad slova zadaného v libovolném tvaru (ne nutně v 1. pádě nebo v infinitivu) nebo zadaného pouze částečně (jako regulární výraz s pomocí znaků * a ?). Poradí si i s drobnými překlepy. Aktivovat můžete také hledání fulltextové (kdekoliv uvnitř dalších hesel). Značné možnosti pro vyhledávání přináší i parametry založené na tvarosloví hledaných hesel. Díky nim není problém ve slovníku najít i ustálená spojení typu: nechat na holičkáchvrána k vráně sedákoupit zajíce v pytlidát košemhodit se marod apod. Dotazy lze zadávat také pomocí zástupných znaků ? a * nebo hledat podle slovních druhů, oborů, stylů nebo regionů. Zobrazit tedy lze například slova se zadanou příponou, slovním základem či například oborovou zásobu z oblasti astronomie, filozofie, lingvistiky, stavebnictví, zemědělství nebo výpočetní techniky nebo slangové a hovorové výrazy španělštiny evropské, americké, mexické, argentinské atd. V rámci nastavení parametrů aplikace můžete využívat automatické přebírání textu ze schránky (pop-up) nebo speciální funkcí přebírání textu pod kurzorem (bez kliknutí myší, tzv. funkce mouse-over, pro operační systém Windows). Ideální využití této funkce představuje režim mini (překlad slovíčka okamžitě vidíte v malém okně Lexiconu). Nastavit si můžete i jazyk komunikace aplikace (česky, anglicky, slovensky, rusky, italsky nebo španělsky). V příslušném jazyce se zobrazuje také veškerá nápověda. Kromě běžné slovní zásoby slovník obsahuje tematické okruhy, které mohou sloužit k opakování či rozšiřování slovní zásoby pomocí funkce Učení-Zkoušení. Uživatel má navíc možnost si dotvářet vlastní tematické okruhy či doplňovat nová vlastní hesla. K dalším užitečným výukovým funkcím patří tabulky tvarosloví španělských ohebných slov a nabídka synonym, což ulehčí práci také překladatelům. Slovník Platinum je tedy komplexním slovníkem pro všechny, kdo pracují s cizím jazykem na vyšší úrovni a nebo se mu chtějí hlouběji věnovat. Lexicon 7 je multiplatformní aplikace, kterou je možné používat pod operačními systémy Windows, Linux i macOS. K dispozici je též varianta vhodná pro začlenění do firemního intranetu. U platforem Linux a macOS funguje namísto mouse-over automatické přebírání textu vložením do schránky (např. jeho označením). Slovník je dostupný jako ESD licence, to znamená, že si jej stáhnete on-line. Pokud se jej rozhodnete zakoupit, dostanete od nás po zaplacení produktový klíč, pomocí kterého slovník aktivujete natrvalo.

0

Your Cart